Doprava od 49 EUR Packetou ZADARMO! Pri registrácii aj vernostné zľavy!

Ako spoznať toxický vzťah s narcistom?

Narcisti sú ľudia s veľmi špecifickým správaním a vzťahovaním sa. V súvislosti s nimi existuje niečo ako škála-spektrum, na ktorom sa dá nachádzať a aké hlboké prejavy narcismu sa v osobnosti prejavujú. Začnime najprv poukázaním rozdielov medzi zdravým a nezdravým vzťahom.

Kvality zdravého vzťahu ako takého: úprimný záujem, vzájomne obohacovanie, rovnocennosť, úcta, láska, rast, otvorenosť, učenie, kvalitné spoločné chvíle, útočisko, zázemie, prijatie, bezpečie, osobná zodpovednosť.

Vzťah s narcistom neobsahuje ani jednu z týchto kvalít. Obsahuje ale moc, nadvládu, manipuláciu, kšeftovanie s priazňou, závislosť, znevažovanie, ponižovanie, hierarchiu (na ktorej vrchole je samorejme on/ona), zbavovanie sa zodpovednosti, obviňovanie, zahanbovanie.

Teda s narcistom nie je možné mať skutočný vzťah. Narcistovi totižto nikdy nešlo ani nejde o vás, ide mu o seba a o to ako mu (ne)umožňujete sa cítiť. Resp. o svoju narcisticku dávku, ktorú mu interakcia s vami prináša. Narcistická dávka ma za účel plniť diery v narcistovej sebahodnote a hlbokej neistote. Preto nároky, ktoré majú na ľudí okolo seba, nikdy niesú naplniteľné. Sú hladní po neustálom obdive a velebení, ak im ich vzťah s vami neprináša v dostatočnej miere, začne sa kolotoč obviňovania, ponižovania a manipulácie. Cieľom je dostať vás do pocitu menejcennosti a zodpovednosti za cudziu osobnú tragédiu, aby sa vo vás aktivoval pocit viny a začali ste dávku opäť prinášať. Vzťah s nimi vás ma presvedčiť, že bez nich ste nič, že inak by o vás nikto nestál a nemáte ako človek veľa čo ponúknuť, proste vadný kus a sklamanie. Preto narcisti priťahujú ľudí sumbisívnych, s takmer žiadnymi hranicami a takmer nulovou sebahodnotu, ktorí si nedôverujú a potrebujú v živote cudzie vedenie, čo im dodá ilúziu ochrany a pseudokomfortu, kedy nemusieť niesť zodpovednosť vymenia za stratu slobody a osobnej suverenity.

Narcisti si potrebujú ľudí okolo seba držat v podradenej a závislej roly. Robia tak formou udeľovania/odoberania priazne, pomoci, formou vytvárania pocitu záväzku či dlhu, či znevýhodnenia. Vtedy priteká potrebná dávka, ktorá zapôsobí a chvíľkovo necítia skutočný rozsah vlastného strachu. A to je cieľ. Aspon chvíľkovo vypnúť strach z opustenia, z toho, že "niesom dosť, nezalúžím si lásku".

stiahnuť (2)


Narcista sa neustále porovnáva, je extrémne súťaživý, nevie prehrávať, netoleruje chyby a nedokonalosti, práve naopak, zahanbuje ich. Vlastné si však za žiadnych okolností neprizná a v zásade sa neospravedlňuje. Nie je schopný empatie a nadradenosť mu prináša najväčšie vzrušenie. V nadradenosti je totiž vo svojich očiach aspoň na chvíľu niekým dôležitejším. Často sú to mimoriadne úspešní ľudia vo svete biznisu, honba za úspechom a túžba vyniknúť, byť lepší než ,,ostatní" ich dokáže vybičovať k veľkým výkonom. Na rozdiel od zdravo úspešných ľudí, narcisti napriek svojmu úspechu, nie sú obľúbení šéfovia. Známymi príkladmi narcistických osobností je napr. Kanye West, Donald Trump- mimoriadne úspešní, s nadradeným vzťahom k druhým, pohŕdanie ženami a nerešpektovanie ich hraníc a hodnoty, arogantné vystupovanie, neschopnosť prijať kritiku, prehadzovanie zodpovednosti v prípade neúspechu, v prípade úspechu pripisovanie si aj cudzích zásluh, neschopnosť priznať si chybu, výbušnosť pri neschvaľovaní, hladní po obdive, pozornosti, komplimentoch a velebení, neschopnosť sa ospravedlneniť. 

Ako preťať nezdravý kolobeh, ak ste sa ocitli vo vzťahu, či interakcii s narcistom? Hranice, vzťahový odstup a sebahodnota. Sebahodnota vám totiž dáva oporu vedieť sa neidentifikovať s narcistovými pokusmi vás manipulovať, zahanbovať, obviňovať, či presviedčať o vašej nedostatočnosti. (Toto je ale jedna z najnáročnejších výziev, keďžé je to dlhodobá práca.)
Narcisti totiž neznášajú, keď ich niekto prekukne a nespína na ich nástroje. Keď uvidíte do ich neistoty a slabín a vystupujete z rozohratej hry, idú do úplného šialenstva. Všetkými nástrojmi začnú ešte posledné taženie na udržanie dávky.  Urážky, zahanbovanie, znevažovanie, hrozby, vyhrážky. Narcisti neznášajú byť irelevantní, preto ak sú ich pokusy neúčinné je to pre nich najväčšie ohrozenie prísunu dávky. Hranica je jasné a detailne realizované áno a nie. Aj 90%né áno je niekde hlboko prezlečené NIE. Preto to chce byť odvážne zvedavý na svoje vlastné potreby a čo na sebe dovolíme, čo si pre seba zaslúžime. A následne oveľa tažší krok to celé otvorene komunikovať a realizovať.

Ak vystupujete zo vzťahu s narcistom je potrebné mať okolo seba ľudí, ktorí vás majú skutočne radi, ktorí vnímajú vašu hodnotu a podržia vás, ak sa začnete samostatného kráčania životom báť. Ľudia, ktorí žili dlhodobo vo vzťahoch s narcistami majú veľmi krehkú dôveru vo vlastné schopnosti a samostatnú životaschopnosť a môže ich to v čase vťahovať späť, ak niesť zodpovednosť za vlastný život sa začne javiť ako príliš veľká, nová a neznáma. Pri vzťahoch s narcistami sa totiž nedá preskočiť krok odpútania a teda vytvorenia veľkej vzťahovej vzdialenosti, kde možeme bez ohrozenia na tomto všetkom v sebe pracovať.  Po prekročení a udržaní je však odmena veľmi stedrá. Veľký kus seba sa nám vráti a stáva sa súčasťou nášho bytia. Kus, ktorý dôveruje svojim schopnostiam a kompetenciám. Nepochybuje o svojej hodnote. 

Všetci sme/ alebo boli v istom období života či v istých chvíľach narcisti aj obete. Závisí od toho, ktoré trápenia v nás sa ozvú a pokúšajú sa chrániť. Všetko je však v našich rukách a bdelosť k témam z nášho vnútra nás vie oslobodiť zo zajatí našich predošlých skúseností. Vo vzťahoch sa vieme vzájomne liečiť. Preto aj narcisti nie sú vyhnancami. Sú to často veľmi ranení ľudia túžiaci po ozajstnej láske, túžia sa cítiť hodnotní. Každý z nás však svoj diel práce vo vzťahu musí odmakať sám.  A raz sa to môže opäť stretnúť, no tentokrát už v zdravšom nastavení. 

 

čLOVEčina (5)