Doprava od 49 EUR Packetou ZADARMO! Pri registrácii aj vernostné zľavy!

Menštruačný cyklus, sexualita a ženské prežívanie

Nasledujúci text vnímajte ako inšpiráciu len v tých miestach, kde pocítite vnútornú rezonanciu. Ľudský  príbeh je unikátny proces, ktorý môže mať rôznu podobu pre každého z nás. Nič nie je ultimátnou a nemennou pravdou, nakoľko pružnosť v odlišnostiach definuje náš osobný originál. 

Menštruačný cyklus  a ženské prežívanie.


Ženy ako cyklické bytosti sú často neprávom démonizované za svoju premenlivosť. Vraj sa nedá predvídať akú budú mať náladu, či ako budú reagovať. Ženy boli v histórii často zahanbované, či ekonomicky znevýhodňované a prezentované, ako nejaké ,,chybnejšie" kusy spoločnosti, čím sa legitimizovalo ich obmedzovanie, či nadvláda nad nimi. V minulosti sme sa ako spoločnosť uchyľovali k tomu nálepkovať ich ako hysterické, labilné či nevyspytateľné. Tento mýtus je výsledkom hlbokého nepochopenia ženskej prirodzenosti, či výsledkom strachu zo skutočnej ženskej divokosti a sily.

O ženskej prirodzenosti nás ale málokedy niekto niečo učil. Naopak musíme ju (ženy aj muži) často pracne a sami objavovať. Keď jej ale začneme rozumieť zisťujeme, že je v nej prítomná veľká múdrosť a svojim spôsobom aj predvídateľnosť.
Žena sa počas svojho menštruačného cyklu mení a prejde si až štyrmi archetypmi v psychike a bytí. Každý z týchto archetypov nesie inú kvalitu a tým ženu vybavuje veľmi funkčnou a celistvou výbavou pre život. Archetyp je psychosociálna kvalita, ktorá reprezentuje istý psychický rozmer, ktorý na seba preberá podoby danej oblasti ľudského prežívania. Prvý (pomenštruačný týždeň) Archetyp Milenky/ Panny

Tu sa môže žena zažívať ako mimoriadne krásna, energická, s veľmi ostrou mysľou, je priťahovaná k akcii a do vonkajšieho sveta. Je rada s ľuďmi, je tu spoločenskejšia. V tejto fáze je tiež nastavením veľmi blízko mužovi, hovoria rovnakou rečou, rozumejú si, majú spoločný a ľahký flow. Sexualita je tu rýchla, pohotová a vášnivá. Žena je takmer okamžite pripravená, zameraná prioritne na vlastné potešenie, kedy si vie dopriať cítiť sa dobre vo svojom tele.  (Za predpokladu, že vo vzťahu nie sú veľké a dlhodobo neoslovené ťarchy).


Toto je tiež ideálne obdobie na naplánovanie si náročných jednaní, či rokovaní, ktoré si vyžadujú ostrú myseľ, silu ustáť si hranice, prejaviť sa. Je jej dostupná zdravá agresia, je v kontakte so svojimi potrebami a vie si ich ľahšie dovoliť napĺňať. Zvláda tu s ľahkosťou akcie, ktoré sú náročnejšie na výkon či realizáciu a vyžadujú si veľkú energetickú angažovanosť a výdaj. V tomto období ma žena k sebe veľmi dobrý vzťah a je zameraná prioritne na seba a svoje potreby. Je sabevodomá, divoká a vo svete si vie poradiť. 

IMG_9618-2-683x1024


Ovulačná fáza (druhý týždeň)- archetyp Matky

V tomto období je žena mimoriadne dávajúca. Je ústretová k potrebám druhých, neobťažuje ju starostlivosť o svoje okolie. Má tu otvorené srdce a vysokú mieru tolerancie. Je tu veľmi vrúcna a milujúca. Je zároveň mimoriadne príťažlivá pre svoje okolie, u mužov vzbudzuje obdiv. Ak potrebujete s niečím vypomôcť, tak žena, ktorá je v archetype matky, vám ochotne vyhovie. (Tu ale pozor, ak sa seknete o týždeň neskôr, už dráždite hada bosou nohou ️:) ).
Sexualita zvyčajne v ovulačnej fáze je veľmi oddaná, dávajúca, vrúcna a milujúca. Teší sa z blízkosti a z človeka vedľa seba. Vníma vďačnosť a spojenie.
Toto obdobie je ideálne pre plánovanie, ak ženu čakajú výzvy náročné na starostlivosť o druhých, či okolie, dobrovolnícku či charitatívnu činnosť, alebo činnosti, ktoré majú charakter služby. Vtedy má žena dostupné zdroje, kedy tieto činnosti vedia byť pre ňu realizované vo väčšej ľahkosti a nevyčerpajujú ju tak, ako v iných fázach. Tu sa jej všetko realizuje ľahko. 

photo-1521467529280-ebc36e8359c0Tretí týždeň (neprávom označované často aj ako "obdobie temna" :) )- archetyp Čarodejky

Toto je najviac nepochopený a často neuchopený archetyp, ktorý vie do ženského života priniesť veľa cenného, ak je mu načúvané. V tomto období žena začína byť vťahovaná do seba a k sebe. Vonkajší svet začína byť pre ňu zahlcujúci a rušivý. Energia klesá a potrebuje bdelejšie hospodárenie. Otvára sa jej intuitívna stránka, ktorá tvorí a vyhodnocuje neviditeľné, skryté, no za to významné aspekty života. Obťažuje ju, ak je v tomto období na ňu vyvíjaný tlak alebo sa od nej očakáva veľký výkon.

Čarodejnicový archetyp je najochrannejší zo všetkých archetypov. Ak sa žena, počas predchádzajúcich dní, týždňov o seba nejako nepostarala, niečo neoslovila, niekde sa poprela, ohla, či sa za seba nepostavila, čarodejnica všetko nevykomunikované a potlačené vynesie na povrch. Je hlavnou hygieničkou ženinho emocionálneho priestoru. Ženy, ktoré mávaju náročné PMS majú zvyčajne v neprijatí svoju tienistú stránku. Nie sú zvyknuté nesúhlasiť, či sa vymedzovať či konfrontovať. Často sa prispôsobujú pre "pokoj v rodine", alebo aby nestratili priazeň okolia, často prehltnú veci, ktoré sa ich dotýkajú, lebo im nie je príjemné sa konfrontovať. Často sú to "dobré dievčatá", ktoré boli naučené poslúchať a príliš veľa toho nepotrebovať.

Týmto ženám prichádza na pomoc Čarodejka, ktorá ale v predmenštruačnej fáze použije už všetok dostupný arzenál, aby ženu pritlačila brať samú seba vážne. Ak sme sa počas prvých dvoch týždňov samé k sebe správali potichu deštrukčne, ona sa začne správať deštrukčne voči všetkému okolo nás. Tento archetyp háji záujmy ženy najviac zo všetkých, preto ak si začneme v každodennosti načúvať a žijeme v súlade s našou vnútornou pravdou, čarodejnica prestane ničiť a začne podporovať a tvoriť.

V tomto období, keď sme s čarodejnicou už v mieri a spolupráci je nám najviac dostupná naša tvorivosť. Je to obdobie, v ktorom vieme zachytiť tie najživotaschopnejšie a najunikátnejšie nápady. Sme inšpirované našim vnútorným svetom, z ktorého prúdi mnoho hlbokej múdrosti a nacítenia sa na seba aj hlbšie potreby okolia a sveta. Tu sa vie zrodiť selekcia, čo nechať zomrieť ako už doslúžené a nepotrebné a čomu vytvoriť priestor pre život, pôsobenie a premenu.

Sexualita tu potrebuje veľa času a priestoru. Žena tu potrebuje byť pozývaná do milovania veľmi pomaly, "naokolo" a ohľaduplne. Potrebuje cítiť bytostné spojenie a hlboký záujem o ňu zo strany muža. Tu je vyslovene alergická, ak ju muž chce len "použiť" na uvoľnenie vlastného napätia. Nestrpí dotyk, ktorý je rýchly, nenavnímaný, ktorému chýba bdelosť. Milovanie tu môže prežívať ako mimoriadne hlboké, dojímavé a láskyplné. Jej hĺbka môže muža priviesť bližšie k jeho srdcu a jemu samému. Žena v milostnom živote je veľkým zdrojom transformácie muža, kedy muž nie je premieňaný k podobe cudzích ideálov, ale k autentickejšej verzii seba samého.

photo-1608346152697-70fb1e664435

Ako Čarodejka súvisí s problémami v menopauze?

Ženy, ktoré počas svojho života nenadviazali zdravý vzťah so svojou Čarodejkou mávajú veľké problémy v menopauze. Či už na úrovni tela alebo psychiky. Prekročenie do tejto etapy života a kvality, ktoré v ňom potrebujú, si pre seba nedovolili. Taká echt zrelá, zdravá 50nička si nepýta dovolenie od okolia, či niečo môže, alebo nemôže. Nie je pre ňu smerodajné, či bude alebo nebude schvaľovaná, či čo sa o nej povie. Ona je pripravená milovať život a dopriať si hojnosť a slobodu, po tom čo deti už vyleteli z hniezda. Nezdravý vzťah so svojou čarodejkou často vyúsťuje aj do gynekologických problémov, či ťažkostí so ženskými orgánmi. Vybraté maternice nie sú dedičná záležitosť. Čo preberáme sú sebaobmedzujúce a umenšovacie postoje, ktoré si z takej rodiny osvojíme za vlastné a opakujeme ďalej bez ohľadu na ich (ne)užitočnosť. Čarodejnica je vysloboditeľka ženy z okov diktátu a neslobody. Je najväčšou spojenkyňou ženy.


Štvrtý týždeň (menštruácia)- archetyp Stareny/ Vedmy

Tu je žene dostupná jej najhlbšia múdrosť. Deje sa tu malá smrť všetkého,čím už viac nie je. Deje sa tu rozpustenie, povolenie a odovzdanie. Je to spojenie s jadrom ženy, ktoré je pre ňu ochotné a pripravené kreovať život založený na jej najpravdivejšom zmysle. To čo ONA pre seba stretáva a nachádza ako zmysluplné. Toto obdobie má zámer odniesť všetky obmedzenia a záťaže, ktoré by žene bránili žiť svoj plný potenciál. Žena tu víta možnosť oddychu. Je odsledované, že ženy, ktoré sa počas menštruácie ďalej preťažujú, sú vyčerpané celý ďalší mesiac. Ak si dokáže žena dovoliť oddych, ktorý si jej telo s menštruáciou vyžiada, bude celý ďalší mesiac vitálnejšia a živšia, lebo si dovolila sa dozdrojovať, keď to potrebovala. 
Sexualita tu potrebuje byť ešte citlivejšia a pomalšia než v Čarodejke (áno aj počas menštruácie môžeme zažívať krásne milovanie). Ide o hlboký kontakt, kedy je žena odovzdaná, a zároveň krehká jemná a zraniteľná. Potrebuje, aby s ňou bolo zachádzané mimoriadne citlivo, s úctou a láskou.

photo-1454875392665-2ac2c85e8d3e

 

 

Porozumenie a poznanie vnáša aj do premenlivosti stabilitu a istoty


Muži často zažívajú zmätenie, keď svoju partnerku pozývajú do milovania spôsobom, na ktorý dva týždne dozadu reagovala s nadšením, no dnes je pre ňu neprijateľný alebo ju vôbec neoslovuje.  Ak muž pozná toto vzácne ženské tajomstvo, vie mať počas mesiaca v jednej žene 4 rôzne milenky a životné spolupútničky. Ak sa vie nechať viesť jej prirodzenosťou a oslovovať jej srdce a telo jazykom, na ktorý v danom období počuje a reaguje, ich spoločný milostný život vie byt mimoriadne bohatý a pestrý. Žena samozrejme potrebuje byť k sebe pravdivá, vnímať sa a zaučiť muža do tejto citlivej alchýmie. V spolupráci sa však spoločne vedia dotknúť sexuality a milostného života, ktorý pre nich naberie úplné nový zmysel a rozmer a bude pre oboch výživnejší a budú ho vyhľadávať.

Ženské telo od istého momentu v živote nedokáže stolerovať, ak je len používané ako nástroj na uvoľnenie napätia. Žena chce byť stretávaná, vnímaná, chce sa s mužom prepájať v hlbších úrovniach. Vtedy jej telo ožíva a muž má pod perinou vrúcnu bytosť so živým telom a žena vyhľadáva chvíle, kedy sa s ním môže prepájať. 

Žena je nádherným počinom prírody, v ktorom sa stretávajú všetky živly, počasia aj ročné obdobia. Je vánkom aj víchricou, potôčikom aj tsunami, letom aj zimou a každý z týchto aspektov vnáša do života mnoho pestrosti a múdrosti. Vnímaním a ctením si seba samej môže žiť život, ktorý jej dáva hlboký zmysel a každého, kto s ňou príde do kontaktu inšpirovať k objaveniu jeho vlastnej unikátnej pestrosti a divokosti. Možno práve Ty svoju cyklickosť zažívaš úplne inak a po svojom. Ak ju vnímaš, rozumieš jej a si s ňou v kontakte, tak to je jediné na čom záleží. Opatruj si tento výnimočný vzťah k svojej ženskosti, nech ti prenesie všetky dary, ktoré pre teba chystá. 

Dospoznania,

Daniela.

čLOVEčina (5)_1