Doprava od 49 EUR Packetou ZADARMO! Pri registrácii aj vernostné zľavy!

Ako posunúť hranie čLOVEčiny na ďalší level?

V tomto článku, by sme sa chceli trošku povenovať tomu, prečo považujeme pravidlá/ odporúčania, ktoré prikladáme do všetkých našich hier za zásadné.

Hrať s princípmi týchto odporúčaní vám pomôže z našich vzťahových komunikačných hier vyťažiť úplne inú kvalitu spoločného zážitku.

clovecina-pravidla (1)

 

Čoho sa často v autopilotnej reakčnej komunikácii podvedome automaticky dopúšťame?:

 

 • Skáčame do reči,
 • V hlave sa zaoberáme vlastnou reakciou na to, čo zaznieva a odpájame sa pozornostne od toho, kto k nám hovorí.
 • Následne to, čo sme si v hlave vygenerovali ako reakciu, automaticky ponúkame tomu druhému, hoci priestor práve nepatril nám a druhý si ju ani nevyžiadal.
 • Berieme si veci osobne, vzťahujeme sa k nim, hoci to čo zaznieva, je reflexiou prežívania inej osoby a s nami nemá absolútne nič spoločné.
 • Ak niekto hovorí niečo čo s nami nesúznie, často hneď súdime alebo zahájime ťaženie na presviedčanie o svojom uhle pohľadu, prípadne začneme súperiť, ktorý vhľad/ skúsenosť je relevantnejší/ validnejší.
 • Rušíme skúsenosť druhého vlastným príbehom.
 • Snažíme sa rozhovor kontrolovať. 
 • Zachraňujeme, zľahčujeme, dramatizujeme, démonizujeme alebo sa ,,to“ snažíme urobiť ,,lepším“, ,,ľahším“.
 • Potvrdzujeme alebo vyvraciame..
 • Máme často potrebu názorovej prevahy, ktorá nám poskytuje komfort a ubezpečenie, že sme alebo si myslíme ,,správne“.

clovecina-rodina

 

Čomu v komunikácii vedia pravidlá človečiny pomôcť?

 • Vytvárajú rovnaké príležitosti pre tichých a rezervovanejších, aby neboli valcovaní tými, ktorí zvyknú v skupine dominovať či strhávať na seba pozornosť, prípadne rozhovor kontrolovať. (Toto sa môže stávať často dospelým, keď hrajú s deťmi, ale aj dospelým medzi sebou.)
 • Vytvárajú priestor pre komunikáciu bez manipulácie, zahanbovania, súperenia  či názorovej prevahy.
 • Dovoľujú ukázať sa všetkému čo v nás žije a možno sa doteraz muselo skrývať.
 • Pozývajú k prijatiu a vzájomnej inšpirácii, kedy spoločnými rozdielnosťami sme si navzájom širším poľom poznania a múdrosti.
 • Všetko je vítané, nič nie je preferované ani démonizované.
 • Vytvárajú bezpečie pre otvorenosť v hlbšej a autentickejšej kvalite.
 • Nikam netlačia, nesmerujú, vedú len k sebe samému a odtiaľ k druhým.
 • Nezachraňujú, neponúkajú riešenia, nemudrujú, nevnucujú, iba sa úprimne a hlboko zaujímajú.

 

 clovecina-hra-pre-partiu

Ako posunúť skúsenosť s hraním na ďalšiu métu:

 1. Pravidlo neopakujúcej sa odpovede: Keď spotrebujete všetky otázky z hry, nemusíte ju pre vás považovať za odohratú, uzavretú. Pri používaní pravidla neopakujúcej sa odpovede dovoľujete hre sprevádzať vás do nových, širších, hlbších súvislostí seba samých aj vašich vzťahov. Takto vás hra prevedie k novým príbehom a súvislostiam, ktoré sú v nás často prítomné, no nebolo zatiaľ veľa príležitostí ich osloviť či do nich nazerať.
 2. Vyhraďte si na každú odpoveď rovnaký časový rámec pre všetkých, napr. 5 minút. Toto je veľmi prospešné napríklad v párovej človečine alebo pre skupiny, kde sú zmiešaní muži aj ženy. Nakoľko, my ženy máme často potrebu rozprávať obsiahlo a siahodlho, mužov môže pri tomto spôsobe zdieľania vypínať, lebo je to pre nich zahlcujúce. Pri časovom limite musí žena hľadať slová a spôsoby, ktoré jej pomôžu vyjadriť sa tak, aby ju muž ešte vedel zachytiť a vnímať. Na druhej strane muži sú často skúpi na slovo a ženy frustrované, že sa s nimi nevedia prepojiť, resp. že zo skromnej povahy ich zdieľaní nemajú dostatočnú predstavu či pochopenie toho, o čom sa snažia hovoriť. Tento časový limit zase dáva mužovi priestor, v ktorom sa jeho tempom môže skrz neho prejaviť viac a zároveň tomu vie dať obsah, ktorý je bohatší než štandardne, čo žene pomôže získať pestrejší obraz o tom, čo sa snaží o ňom pochopiť. Dôležité je, aby tento časový limit nebol zo strany ženy prerušovaný, aby netlačila, a zároveň dovolila mužovi ho aj nevyužiť možno celý. Každou ďalšou hrou, keď muž bude mať skúsenosť, že je naozaj bezpečné so ženou hovoriť, že sa to neotočí proti nemu, žena sa z toho čo a ako on hovorí ,,nerúca“, o toľko ľahšie a prirodzenejšie mu pôjde sa s ňou o seba deliť.
 3. Vyhraďte si ,,posvätnú dobu ticha“ po dohratí hry. To znamená, že napríklad 24 hodín sa nesmiete o ničom z toho čo zaznelo rozprávať, nevraciate sa k tomu, nevyťahujete to. Dovoľujete tomu žiť a pôsobiť. Umožňujete tomu, aby si to ,,sadlo“ do bezpečia, kde na to nečíha názor, reakcia, stanovisko, či doplňujúce otázky. Po uplynutí týchto 24 hodín, ak máte potrebu sa k niečomu vrátiť, druhý musí s otvorením témy súhlasiť, prípadne si môže určiť hranice, pri dodržaní ktorých je pre ňho/ňu v poriadku.
 4. Vytvorte si vlastné otázky, ktoré sa dotýkajú toho, čo cítite, že medzi sebou chcete/ potrebujete osloviť, no zároveň v celom procese zotrvajte v maximálnej úcte, prijatí a otvorenosti, za ktorú nikto nie je spätne potrestaný.
 5. Skúste sa riadiť heslom: ,,Je dôležitejšie spoznať, než mať pravdu.“ Často si môžete všimnúť, že po odpadnutí tohto ,,autopilota“ sa môžete v rozhovoroch oveľa viac uvoľniť, lebo sami od seba prestanete očakávať to, čo ste sa domnievali, že vaše rozhovory potrebujú, lebo ste to na sebe sami často zažívali od ostatných ako normu.

kartova-hra-komunikacia

Hra vás v čase podporí nebáť sa aj náročných tém a pomôže vám ich premeniť na príležitosti pre živý a pravdivý vzťah. Privedie vás k novým formám komunikácie a otvoreným rozhovorom, aby bol vzťah pre vás miestom, kde patríte, kde máte svoje miesto a kam sa vždy môžete vracať s čímkoľvek, čo práve prežívate.

 • Po vytiahnutí kartičky odpovedá postupne každý hráč/hráčka.
 • Načúvajme aj hovorme srdcom.
 • Zdieľania druhých nepotrebujú naše schválenie, názor ani reakciu.
 • Zdieľajúcemu hráčovi prejavujeme úctu a pozornosť tým, že jeho zdieľanie nijako nekomentujeme, nesmerujeme, neprerušujeme, nestrhávame na seba pozornosť. Dávame mu pozorný, nezasahujúci priestor.
 • Každá odpoveď aj emócia je vítaná, reagujme na ne s prijatím a citlivosťou. Nepokúšajme sa ich premeniť na iné či „prijateľnejšie“, než naozaj sú. Nikto nemusí odpovedať k našej spokojnosti, ale odpovedá z miesta svojho autentického prežívania, preto nesúďme, nehodnoťme ani neargumentujme.
 • Všetko, čo počas hry zaznie, je dôverné a nevynáša sa mimo hracieho tímu.
 • Hrajme otvorene, pravdivo, láskavo a citlivo.
 • Svoje odlišnosti vnímajme ako pestrosť, inšpiráciu a možnosť vzájomne si porozumieť, namiesto odsúdenia či okamžitej argumentácie.
 • Môžete použiť tzv. „hovoriaci predmet“, ktorý všetkým pripomína, že hovorí práve a len ten, kto daný predmet drží v ruke. Keď svoje zdieľanie ukončí, posunie ho ďalšiemu hráčovi.
 • Môže vám pomôcť pravidlo Moderátora, ktorého si spomedzi seba zvolíte. Jeho úloha spočíva v tom, že dozerá na dodržovanie hráčskej etikety. Upozorní, ak niekto zdieľajúceho hráča preruší, či bude jeho zdieľanie komentovať. Dozerá, aby výrečnejší hráči nedominovali skupine a aby tí zdržanlivejší dostali rovnaký priestor.

 

Nech sú naše vzťahy živé, pravdivé a robia nám radosť! Ďakujeme vám za prejavenú dôveru.

Do spoznania!

Daniela a Saša

clovecina-daniela-sasa (1)

 

Naše vzťahové komunikačné hry sú dostupné na www.clovecinahra.sk